Gode tilbakemeldinger fra enhetsleder om åpning og drift av avdeling 1 ved Frydenborgsenteret

Jeg er meget godt fornøyd med de positive tilbakemeldingene fra flere av enhetslederne i anledning årets budsjett, ikke minst den postive omtalen enhetsleder Per Kristian Andersen gav om koalisjonens åpning og drift av enhet 1 på Frydenborgsenteret i torsdagens bystyre uttaler koalisjonens gruppeleder Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Åpning av enhet 1 ved Frydenborgsenteret legger grunnlag for bedre drift av enheten.

Åpning av enhet 1 ved Frydenborgsenteret legger grunnlag for bedre drift av enheten.
Foto: Jan Einar Henriksen

Andersen pekte i bystyret på hvor viktig det var for en fleksibel og fornuftig drift at Omsorgsenheten hadde tilgjengelige sengeplass ved enhet 1 på Frydenborgsenteret. Det var også svært gledelig og positivt av enhetslederen så klart og tydelig signaliserte at enheten styrte mot balanse i h.h.t det budsjett som ble vedtatt av bystyret i desember 2008.

Det var som kjent koalisjonens politikere som sikret budsjettdekning og flertall for åpning og drift av avdeling 1 med 6 sengeposter ved Frydenborgsenteret i 2009, og det er derfor svært gledelig å få en så klar og positiv tilbakemelding fra enhetsleder Per Kristian Andersen. Det viser at koalisjonens budsjettarbeid var et riktig grep, som allerede ved utløp av 2. tertial bærer frukter avslutter Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**