En demokratisk utfordring

Dagens unge er morgendagens beslutningstakere, nasjonalt og lokalt. Venstres filosofi er at de unge ikke bare bør gis opplæring, men også må gis ansvar, skriver Dag Bjørvik i et innspill i Sandefjords blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Dag Bjørvik

Sandefjord bystyre vedtok i 2003 å opprette et ungdomsråd. Det har vært varierende aktivitet i ungdomsrådet. Det er derfor gledelig når det meldes i avisen at det nyvalgte ungdomsrådet består av personer som vil være aktive og som vil arbeide for saker som angår byens ungdommer.

I innspillet peker Bjørvik på at det er et demokratisk problem at mange unge ikke engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Sandefjord Venstre støttet opprettelsen av ungdomsrådet i 2003 og Venstre har i mange år gått inn for å senke stemmerettsalderen ved lokalvalgene til 16 år. Venstre også har foreslått at ungdomsrådet gis midler som rådet selv prioriterer bruken av.

Venstre ønsker at de unge skal få større innflytelse på saksområder som berører ungdommen selv. Vårt hovedpoeng med forslaget var å gi de unge ansvar, tillit og innflytelse. Det er dette som kan skape et varig engasjement og et ønske fra ungdommen om å være med i ungdomsrådet.


Les innlegget i Sandefjords blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**