Bosetting av 25 nye flyktninger i 2010 – en ressurs for Risør

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har i et brev datert 21.9.09 anmodet Risør kommune om bosetting av 30 nye flyktninger i 2010, hvorav 10 enslige mindreårige flyktninger. I tillegg kommer familiegjenforening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstre, Jan Einar Henriksen minner om Risør kommunes visjon: Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

Risør Venstre, Jan Einar Henriksen minner om Risør kommunes visjon: Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

Rådmannen innstiller overfor formannskapet på mottak av 20 flyktninger samt 5 enslige mindreårige flyktninger, og peker samtidig i sin innstilling på de utfordringer dette medfører, ikke minst hva gjelder bolig og personellmesig. Enhetsleder for Kvalifiseringsenheten Bjørn haugersveen skriver da også: Det er ingen tvil om at det er knyttet betydelige utfordringer til bosetting av 20 nye flyktninger i 2010, men ut fra en totalvurdering anbefales at bystyret stemmer for å bosette 20 nye “ordinære” flyktninger.

Bystyet behandler saken i sitt møte 19.11.09 og formannskapet behandler saken forut for bystyrets møte.

Varaordfører Jan Einar Henriksen peker på det faktum at Risør kommune i alle år har hatt en stor andel av sine innbyggere med innvandrerbakgrunn eller en annen nasjonalitet. Det flerkulturelle Risør er et pre for byen og er med på å skape vekst, trivsel, mangfold, nyskapning og gjestfrihet i vid forstand.

For Risørs folkevalgte, ansatte og innbyggerne forøvrig er det særdeles viktig med integrering av våre flyktninger og da er det viktig at alle stiller opp og bidrar til Risør kommunes visjon:
Risør — for gjestfrihet, nyskapning og mangfold avslutter Henriksen, som håper på et positivt vedtak i de politiske organ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**