Neste gang må vi være der, sier Øystein Haga

På vegne av opposisjonen i fylkestinget har Øystein Haga sendt forespørsel om rutiene omkring informasjon og deltagelse når store og viktige saker for Aust-Agder blir behandlet nasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forespørsel i Aust-Agder Fylkesting 8.12.2009

Øystein Haga i paneldebatt

Foto: Jan Kløvstad

I løpet av Stortingsvalgkampen 2009 i Aust-Agder var det bred enighet blant de politiske partiene om store og viktige satsingsområder for landsdelen.
Partiene sto blant annet sammen om å kjempe for et likeverdig sykehustilbud i de to Agderfylkene, et sterkt Universitet i Agder, ny E-18 Arendal-Tvedestrand med start 2014, sammenkoblingen av jernbanen på Brokelandsheia og styrking av oljevernberedskapen langs Agderkysten.
Vi har store forventninger til den nye Agderbenken. Men skal forventingene innfris, kreves det et godt klima for samarbeid mellom alle parter, våre politikere på Stortinget, den administrative ledelsen i fylket og kommunene og også vi lokalpolitikere. Det handler ganske enkelt om å gjøre hverandre gode. Men et samarbeid krever at alle deltar aktivt.
Nylig ble det holdt en høring om Statsbudsjettet i Transportkomiteen på Stortinget. Aust-Agders to representanter i denne komiteen beklaget høylydt at ingen fra fylket hadde gjort seg den umaken å delta i høringen.
Hvordan kunne dette skje?
De fleste av oss lokalpolitikere kjente ikke til denne høringen. Her har det åpenbart skjedd en kommunikasjonssvikt.
Dette var svært uheldig i en så viktig sak for Sørlandet!

Jeg stiller derfor følgende spørsmål til Fylkesordføreren og den administrative ledelse:
Vil dere snarest ta initiativ til å bedre rutinene rundt informasjon og deltagelse når store og viktige saker for Aust-Agder blir behandlet nasjonalt?

Vi kan ikke risikere at vi står igjen på perrongen når toget går.

På vegne av Fr.p. H. V. Vp.

Øystein Haga V.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**