Fortsatt høyt sykefravær

Utviklingen av det totale sykefraværet i Risør kommune er fortsatt bekymringsfull med et gjennomsnittlig fravær på ca 9 %. Resultatet for 3. kvartal 2009 (ca 8 %) viser en klar økning i forhold til 3. kvartal i 2008 (ca 6,5 %). Sykefraværet har sine “normale” variasjoner året gjennom, og oftest slik at tallene er lavest i 3. kvartal, mens det normalt øker i 4 kvartal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Kjell MacDonald er medlem i AMU.

Kjell MacDonald er medlem i AMU.

Kjell MacDonald (H) har tidligere tatt opp problemstillingen i arbeidsmiljøutvalget (AMU), og har også fremmet konkrete forslag om iverksettelse av ulike tiltak der sykefaværet er høyt.

Risør Venstre støtter initiativet fra Kjell MacDonald, og tar det for gitt at både arbeidsgiver- og arbeidstakernes representantene i AMU gir sin fulle støtte til hans forslag, som etter Venstres mening helt klart vil bedre de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**