Tone Pettersen ny leder i Søgne Venstre

På årsmøtet denne uka valgte Søgne Venstre Tone Pettersen som leder etter Thore Tallaksen. Tone Pettersen er

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


medlem av kommunestyret og tjenesteutvalget og har e-postadresse [email protected]
de øvrige i styret er:

Sekretær: Gerd Lillian Olsen (gjenvalg)
Kasserer: Gordon Øydna (Ikke på valg)
Varamedlemmer:
Petter Helleum
Arild Berge

Søgne Venstre

Foto: E.Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**