Jonas første vara til landsstyret

Ved valget i dag ble Jonas Stein Eilertsen fra Tromsø, som innstilt, valgt til 1. vara av de direkte valgte til Venstres landsstyre. Det betyr i praksis at han får møte jevnt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Ivar Kvaal

Landsstyret møtes fire ganger i året.

Jonas har vært nestleder i Unge Venstre sentralt og ei kort tid konstituert generalsekretær for Venstres unge. Han er folkevalgt i Tromsø og sitter i styret til Troms Venstre.

Roar Sollied fortsetter i LS som fylkesvalgt i neste toårs-periode, men sa nei til gjenvalg i sentralstyret.

Her er listen med de tillitsvalgte for de neste to år

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**