– Hjem for å drive valgkamp

Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen vender hjem fra landsmøtet i Venstre fulle av inspirasjon og stå-på-vilje. Lokalvalgkampen begynner nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Gunn-Torill Homme Mathisen og Geir Stave var med da Venstre fikk ny leder etter 14 år med Sponheim.

Gunn-Torill Homme Mathisen og Geir Stave var med da Venstre fikk ny leder etter 14 år med Sponheim.
Foto: Tove Kristiansen

Hurums to delegater, nylig avgått fylkesleder Geir Stave og lokallagsleder Gunn-Torill Homme Mathisen, kan fortelle om et godt og inspirerende landsmøte. Bare 10 delegater ble hindret av askeskyen fra Island i å delta. Venstrefolk fant mange kreative reiseruter for å rekke fram til landsmøtet, sier de.

-Det har vært innholdsrike dager i Sarpsborg og mye god politikk er blitt utformet. Og ikke minst så har Lars Sponheim trådt til side og Trine Skei Grande har overtatt roret i Norges liberale parti; Venstre, sier Gunn-Torill Homme Mathisen.

– Venstre har fått en flott og dyktig leder, sier Homme Mathisen. Trine Skei Grande er både en organisasjonsbygger og en kunnskapsrik politiker, noe den nye partilederens tale til landsmøtet viste. Talen demonstrerte også at Skei Grande er en ypperlig retoriker, mener hun.

– Nå er det hjem for å drive valgkamp, sier Geir Stave. – Tiden fram mot lokalvalget i 2011 går fort og det er viktig å få vist fram Venstres politikk. Her skal det jobbes. Vi må gjøre det klart for alle hvorfor Venstre er en viktig stemme i samfunnsdebatten.

– Ombudsrollen er viktig for en Venstrepolitiker, understreker Stave. – Vi skal være lytteposter og følge opp saker som engasjerer innbyggerne i Hurum.

Tyra Kristiansen Stave

Tyra Kristiansen Stave
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Med på landsmøtet var også Tyra Kristiansen Stave (16), en ung liberaler som man kanskje kan si er arvelig belastet. Som obervatør fikk hun innsikt i hvordan partiets øverste organ fungerer.

Tyra oppfordrer andre ungdommer som føler at Venstre er partiet for dem og har lyst til å bli aktiv om å ta kontakt med henne. Kanskje er det ikke lenge til vi får et Hurum og Røyken Unge Venstre?

Fylkesleder Rebekka Borsch (Røyken) var invitert til å holde innlegg på landsmøtet under debatten “Ikke rødt, ikke blått, men grønt og liberalt”. Hun holdt et svært godt innlegg og fikk mange hyggelige tilbakemeldinger. Du kan lese innlegget hennes her: Venstre trenger vågemot.

Yousuf Gilani (Drammen) holdt innlegg i integreringsdebatten. Innlegget kan du lese her: – Et varmere, flerkulturelt samfunn.
Rebekka Borsch holdt også innlegg i denne debatten.

I den generelle debatten snakket Gunn-Torill Homme Mathisen viste til hvordan lokale saker som engasjerer innbyggerne kan styrke partiet. Hun refererte til Venstres kamp mot 13. etg. høyhus og for en helhetlig utvikling i Sætre. – Nå er vi på jakt etter flere saker som engasjerer innbyggerne i Hurum, sa hun.

Nina Johnsen (Lier) oppfordret landsmøtet til å ta tak i utfordringene framover sammen. Lederen kan ikke gjøre hele jobben alene.

Rebekka Borsch og Ulla Nordgarden var hjertelig tilstede.

Rebekka Borsch og Ulla Nordgarden var hjertelig tilstede.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Ulla Nordgarden (Drammen) – delegat for Venstrekvinnene – snakket om å finne gode lokale saker i Drammen.

Lokallagsleder Ståle Sørensen (Drammen) fortalte om hvordan han ble en liberaler som 14-åring som reaksjon på overformynderi og byråkrati.

Buskerud Venstres delegasjon på Venstres landsmøte 2010.

Buskerud Venstres delegasjon på Venstres landsmøte 2010.
Foto: Christoffer Biong

Delegater:
Geir Stave, Hurum
Rebekka Borsch, Røyken
Ståle Sørensen, Drammen (vara for Anne Kjersti Frøyen, Ål)
Anna Evensen, Drammen
Erik Hørlück Berg, Modum
Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum
Torleif Dalseide, Ål
Yousuf Gilani, Drammen
Nina Johnsen, Lier (vara for Simen Eide, Drammen)

Observatører:
Christian Behrens, Røyken
Tyra Kristiansen Stave, Hurum
Katinka Lyngroth, Drammen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**