Konfirmanter bør selv velge sin tro

Østfold Unge Venstre vil gi religionsfrihet til 14-åringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark som konfirmant

Foto: Per Magnus Finnanger Sandsmark

Konfirmantopplæringen starter når man er 14 år, men det er først når man er 15 at man fritt kan velge hvilket tros- og livssynssamfunn de kan være medlem av. Det vil Østfold Unge Venstre endre på.

– Når man er gammel nok til å bekrefte sin tro eller sitt livssyn, så er man også gammel nok til å selv bestemme om man vil være med i et trossamfunn og i så fall hvilket, sier leder i Østfold Unge Venstre Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Lederen av Østfold Unge Venstre mener man bør senke alderen for selv å bestemme hvilket tros- og livssynssamfunn man vil tilhøre til man er 14 år.

– De fleste vil nok velge det samme som foreldrene hadde valgt for dem, men det åpner for en frihet til å velge selv. For eksempel bør du kunne velge å konfirmere deg kristelig, selv om mora di insisterer på at du skal velge humanistisk konfirmasjon, eller motsatt, uttaler Finnanger Sandsmark (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**