Økonomien styrer politiets valg

Det ble klart da visepolitimester Kjell hegstad og prosjektleder Per Juell Larsen presenterte politiets planer for Risør bystyre torsdags kveld. Tilpolitikernes store undring pekte prosjektleder Per Juell Larsen på de langsiktige leieavtalene i Tvedestrand og uttalte at politiets husleiekostnader måtte reduseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Stian Lund

Det ble mange innlegg og spørsmål i etterkant av orienteringen, og det spørs om politiet vil få politikernes tillit dersom de så klart lar kortsiktige økonomiske hensyn gå foran de politifaglige begrunnelser.

Ansatte i Holt driftsenhet (politikontorene i Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Risør) går som kjent inn for at det må etableres en ny driftsenhet på Akland/Vinterkjærområdet. det er også i samsvar med det innspill et samlet bystyre tidligere har meddelt politimesteren i Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**