Planlegger unik bypark på Stagholmen

Plansjef Sveinung Jørundland opplyste i torsdagens bystyremøte at Risør kommune, i forlengelsen av bystyrets vedtak om å avsette 1,5 millioner kroner til toalett på Stangholmen, nå vurderte å etablere en unik bypark, eller skjærgårdspark ingen hadde maken til på Stangholmen i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Plansjef Sveinung Jørundland ser for seg en unik skjærgårdspark på Stangholmen

Plansjef Sveinung Jørundland ser for seg en unik skjærgårdspark på Stangholmen
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre og de øvrige borgerelige partiene foreslo høsten 2009 å avsette 1,5 millioner kroner på invisteringsbudsjettet for 2010, og forslaget ble enstemmig vedtatt da saken be behandlet bystyret i desember 2009.

Det er mye penger for et toalett uttalte plansjefen og informerte samtidig bystyet at planenheten i nært samarbeid med krovert Dag Eikeland hadde sett nærmere på muligheten for å etablere en unik skjærgårdspark på Stangholmen. Jørundøand så for seg en molo, båtplasser, et serviceanlegg med handikapptoalett mm og ikke minst en god og unik tlrettelegging for handikappede.

Ifølge plansjefen var det også gode muligheter for en tilnærmet fullfinansiering av enkelte av tiltakene, og dermed ser det ut til at bygging av scene og påfølgende vedtak om investering i toalett har utløst en positiv tenking til beste for lokalsamfunne, som dermed får et “nytt” og moderne turistmål i umiddelbar nærhet til Risør sentrum.

Plansjefen pekte også på muligheten til et nært samarbeid med MF Øisang om transport til og fra Stangholmen. Risør Venstre er svært fornøyd med utviklingen og ser frem til videre satsing på Stangholmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**