Avsporet om fykessammenslåing de Ruiter?

Først ønsker jeg å gratulere delegasjonen fra Aust-Agder med et godt resultat i forhandlingene om fylkessammenslåingen, og ønske Arendal lykke til som fylkeshovedstad i et samlet Agder fra 2013.
Jeg er overbevist om at det vil være til glede både for Arendal og hele landsdelen, skrivar fylkesleder Arnt Gunnar Tønnessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Arnt Gunnar Tønnessen

Foto: Jan Kløvstad

Jeg respekterer at folk i Aust-Agder kan ha forskjellig syn på fylkessammenslåingen, men la oss diskutere realiteter istedenfor å komme med synsing og skremselspropaganda.

I Agderposten tirsdag 27.4. bidrar Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Freddy de Ruiter nok en gang med påstander uten innhold i fylkesdebatten.

For oss i Venstre handler sammenslåingen om tre hovedsaker.

Demokratireform.
Vi vil løfte makta inn i Fylkestinget hvor de folkevalgte står direkte ansvarlig overfor sine velgere.Og hvor det er åpenhet omkring prosessene som leder frem til vedtak La oss kvitte oss med organer som Agderrådet hvor politikerne nok kan ha det hyggelig, men hvor ingenting skjer og ingen står direkte ansvarlig overfor det som kommer ut.
Dette alene vil spare oss for over tre millioner, som kan brukes på bedre ting som videregående utdanning eller kollektivtransport.

Mulighetsreform.
Alt for lenge har politikere fra begge fylkene som burde være opptatt av å løfte landsdelen, brukt sin energi på å krangle med nabofylket og karre mest mulig til seg. Vi er overbevist om at et samlet Agder vil gi ny giv og bidra til at vi i felleskap løfter landsdelen.

Innflytelsesreform.
Et samlet Agder vil være landets 6. største fylke, det vil gi oss en stortingsgruppe som kan markere landsdelen på en helt annen måte, og vil gi en annen tyngde i møtet med statlige organer og departementer.

Så helt kort til de Ruiter sine fem påstander.

Ultimatum
Det er riktig at Westermoen opptrådte klønete og arrogant i sluttfasen, og for de av dere som ikke ønsker sammenslåing var det nok en våt drøm at forhandlingene skulle havarere med dette, men en resolutt opptreden fra myndige politikere i begge fylker anført av ordføreren i Grimstad forhindret at det skjedde.
Arbeidsplasser
Fordelingen av arbeidsplasser kan selvsagt bli justert underveis, men jeg har den tiltro til våre folkevalgte at de ikke snur kappa etter vinden, men står ved det som er forhandlet frem.
Sykehuset
Kampen om sykehuset er viktig og jeg støtter helt og fullt kampen for å beholde funksjonene i Arendal, men som du selv skriver er sykehusene en statlig oppgave, så vi kunne kanskje vente en noe større innsats fra våre folkevalgte på Stortinget i denne saken istedenfor å klandre fylkespolitikerne?
Økt byråkrati.
Hvilke eksempler har du på at sammenslåinger fører til et dyrere og tyngre byråkrati. Siden du sier at dette ofte er resultatet regner jeg med at du har flere eksempler. Det er første gang to fylker slår seg sammen, og alle beregninger viser at vi faktisk vil slanke byråkratiet fordi vi i et samlet fylke kan arbeide mer effektivt og rasjonelt. Vi kan halvere antall toppledere, redusere staben og byråkratiet og heller bruke pengene ute i skolen, på bedre busstilbud og på vedlikehold av veiene.
Sentralisering.
Hvilke videregående skoler er det som står i fare for å bli lagt ned ved fylkessammenslåing? Har du konkrete eksempler, eller er det bare synsing?

Helt til slutt. Jeg synes det er underlig at stortingsrepresentanten de Ruiter som representerer regjeringspartiet raljerer med den politiske eliten på Sørlandet. Er det noen her i landsdelen som er en del av den politiske eliten så er det deg, å late som noe annet er bare billig retorikk som lett lar seg gjennomskue.

Arnt Gunnar Tønnessen
Leder Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**