Ett Agder, to slagenheter!

Venstre støtter ekspertgruppens forslag om delt løsning for slagenhetene ved Sørlandets sykehus. Nå må politikerne på Agder og ledelsen ved SSHF ta ansvar for å unngå tap av sykehusfunksjoner til Oslo-området, uttaler leder Arnt Gunnar Tønnessen og styremedlem Jan Kenneth Stavenes i Agder Venstre. Nå er det tid for samhold, ikke splid og uenighet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Agder Venstre ett fylke

Signalene som er lekket fra utredningen om fremtidens slagbehandling på Agder, viser at de eksterne ekspertene anbefaler en delt løsning mellom sykehusene i Kristiansand og Arendal. Denne anbefalingen bør styret i helseforetaket legge stor vekt på, mener de to Venstre-politikerne.

Arnt Gunnar Tønnessen - Landsmøtet 2010

-En delt løsning tar hensyn til hva som er best for pasientene, og kan bidra til å styrke fagmiljøet ved begge sykehusene, uttaler Arnt Gunnar Tønnessen.
—Samtidig understreker vi betydningen av at en nå samler kreftene for å styrke kvaliteten på helsetjenestene på Agder. Både Kristiansand og Arendal vil tjene på samarbeid og samhold i

Jan Kenneth Stavenes - Landsmøte 2010

sykehussaken fremfor splid og uenighet, tilføyer styremedlem Jan Kenneth Stavenes fra Kristiansand.

For ytterligere kommentarer kontakt
Arnt Gunnar Tønnessen telefon 982 06 022
Jan Kenneth Stavenes telefon 938 77 113

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**