12,7 millioner til utbedring av Risørhuset

Kostnaden for utbedring av Risørhuset er foreløpig beregnet til 12,7 millioner kroner. Etter planen vil utbedring av Risørhuset være ferdig i løpet av 2012. Dagens hovedinngang blir flyttet mot øst og utearealet mellom fløyene til tidligere kafé og bibliotek vil inngå i et nytt og større bibliotek.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Kultur er viktig for Risør Venstre

Kultur er viktig for Risør Venstre
Foto: Jan Einar Henriksen

Etter at bystyrets flertall stilt spørsmål ved de opprinnelige planene, som var svært dyre, er det kommet frem en helt ny planløsning.

Etter Venstres mening innebærer de nye planene en vesentig forbedring for bibliotekets ansatte og brukerneav Risørhuset enn det første planforslaget. I tillegg vil Risørhuset fortsatt ha en god og optimal tilpasning for brukerne til lokale teater- og musikkoppsetninger, samtidig som det er funnet enkle løsninger som ivaretar Riksteaterets behov.

Investering av 12,7 millioner kroner i utbedring av Risørhuset viser til fulle at Risør Venstre og de øvrige borgerlige partiene ivaretar kulturen i Risør på en god måte.

Bli medlem i Risør Venstre og delta i den politiske prioritering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**