Kloakk dreper sjøørret!

Det renner akkurat nå kloakk ut i Fiskåbekken i Vågsbygd. Det ligger død sjøørret i kantene. Slik skal det ikke være!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er trist å plukke opp død fisk i kantene av bekken. Selv om en fortsatt ser levende fisk i kulpene, så er kloakkutslippet en uakseptabel belastning på forekomsten av sjøaure. Chris Abram og jeg har i dag snakket med ingeniørvesenet om saken.
Der er dårlig fall på kloakknettet i området. På telefon lover ingeniørvesenet at de nå vil skjerpe rutinene mht spyling av kloakkrørene i områder – for å unngå lekkasje og fiskedød på et senere tidspunk. Det er et problem at folk hiver tørkepapir i toalettet. Ingeniørvesenet sier kloakkutslippet er et “hendelig uhell”. Det tar en uke å undersøke lekkasjen.
Bekken er årsaken til stedsnavnet “Fiskå” (“å” = dansk ord for “bekk”).

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**