Økt tilskudd til Risør Kammermusikkfest

Dersom bystyret følger rådmannens innstilling til Formannskapet blir tilskuddet til Risør Kammermusikkfest økt med 80.000 kroner. Den resterende del av Risør kommunes overskudd på kr 1.036.028,95 for 2009 foeslås avsatt til fond med 719.000 kroner og disponeringsfond med 237.028,95 kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør Venstre gleder seg over positive regnskapstall i 2009

Risør Venstre gleder seg over positive regnskapstall i 2009

Venstre og de øvrige borgerlige partiene har hele perioden hatt økt fokus på budsjett og resultat på drift og gleder seg nå over at Risør kommune har klart å snu fra underskudd i 2008 til overskudd i 2009.

Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) antar rådmannen og økonomisjef i budsjettforslaget for 2011 legger inn en positiv balanse (på sikt opp mot 3 %) slik at Risør i fremtiden kan legge opp fond og lettere kunne møte ulike problemstillinger uten å måtte foreta kutt i løpende drift. Det sikrer forutsigbarhet både for publikum, ansatte og politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**