Risør Venstre med Venstres best besøkte lokallagsside i april!

Besøkstallene for Risør Venstres internettside https://www.venstre.no/austagder/risor fortsetter å stige og er nå Venstres best besøket lokallagsside i landet! Dersom en tar med hjemmesidene til de forskjellige fylkeslagene er Risør på en 10. plass, mens Drammen som neste lokallag er på 28.plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Nyheter og politisk informasjon i fin blanding gir Risør Venstre gode besøkstall.

Nyheter og politisk informasjon i fin blanding gir Risør Venstre gode besøkstall.
Foto: Venstre

Vi forsøker å gi leserne jevn oppdatering om hva som rører seg i lokalsamfunnet Risør og det er hyggelig når Venstres informasjonssjef gir oss honnør for arbeidet sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar. Når rådmann og andre innbyggere viser til hva som står på Venstres hjemmeside bekrefter det at siden leses og også diskuteres lokalt og det er bra, særlig når lokalavisen har monopol på informasjon til innbyggerne.

For Risør Venstre er det derfor viktig at vi når ut til internettbrukerne med vår informasjon og at det på sikt også vil gi seg utslag i økt medlemsvekst og en stabil velgermasse i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**