Startskudd 2011 – på Biri

Startskuddet har gått for oppkjøringen til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011 der en rekke av Venstres tillitsvalgte fra alle fylker samles til lokalpolitisk nettverk tre helger i mai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valgkamp på Grorud 2009

Foto: Privat

Landstyret i Venstre har lansert ideen om å organisere skoleringen fram mot valget etter modell av "Rikspolitisk nettverk". Formålet er å bl.a. å sikre at listetoppene er trygge på vår egen politikk og mer synlige, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget og valgkampgjennomføringen.
Organiseringen blir til gjennom to samlinger i 2010 og to i 2011. Felles samling for Hedmark og Oppland skjer på Honne, Biri 8.-9.mai og det er fortsatt noen plasser ledig.

Venstres valgbod på Karl Johan

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

1. samling mai 2010 Det perfekte lokallaget
Åpningsinnledning om Lokal suksess, Det perfekte lokallaget om Presentasjon og fordeling, Venstres organisasjon om Hvem gjør hva og hvordan, presse- og mediearbeid, lokale nettsider og sosiale medier, nominasjonsprosesser og kampanjearbeid.
VELKOMMEN til nye og gamle Venstre-entusiaster!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**