Bekymret for pasientene

Venstres Trine Skei Grande er ikke trygg på at pasientene som i dag sokner til Aker sykehus får et like godt tilbud hvis sykehuset blir nedlagt. Kun Venstre, Frp og KrF stemte for å opprettholde driften ved Aker sykehus i Stortinget tirsdag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– All behandling som har skjedd i det siste, har ikke økt vår trygghet eller vår sikkerhet om at de får et like godt tilbud i det som er planlagt. Det er hovedgrunnen til at vi stemmer for forslaget, sa Trine Skei Grande fra Stortingets talerstol.

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Det var rørende å se alle rusmisbrukerne som gikk under fanen “Bevar Aker” på 1. mai. Det synes jeg bør være et varsko — et varsko om at noen føler at mye av den faglige sikkerheten og mange av de fagmiljøene som gjør at de fortsatt er i live, faktisk skal tas bort. Hadde det vært en annen sykdom tror jeg det hadde vært enda større opptøyer i gatene hvis man skulle rasere et fagmiljø på samme måte som det man gjør her.

Forslaget om å opprettholde driften ved Aker sykehus ble opprinnelig fremmet av Frp. KrF og Venstre støttet forslaget i Stortingets behandling. Arbeiderpartiets representanter, deriblant Jan Bøhler og resten av Oslo-benken, stemte imot forslaget.

Hele innlegget som Grande holdt i Stortingets debatt om saken:

Trine Skei Grande (V) [14:16:58]: Dette er mer en stemmeforklaring, fordi Venstre ønsker å stemme for Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiets forslag, men jeg er ikke helt enig med argumentasjonen på alle nivåer i saken. Derfor har vi behov for selv å argumentere for hvorfor vi stemmer som vi stemmer.

Nedleggelse av Aker handler for Venstre ikke om bygg og lokalitet. Det handler først og fremst om trygghet for de borgerne som i dag får tilbudet sitt der. All behandling som har skjedd i det siste, har ikke økt vår trygghet eller vår sikkerhet om at de får et like godt tilbud i det som er planlagt. Det er hovedgrunnen til at vi stemmer for forslaget.

Den befolkningsgruppen som i dag blir sørvet av Aker, har en spesiell sammensetning nasjonalt. Den har spesielle utfordringer både innenfor rus og innenfor psykiatri.

Jeg må si at jeg tror jeg er den første Venstre-leder som har gått i 1. mai-tog, men det gjorde jeg på 1. mai. Det var i kampen for sjølstendige næringsdrivendes sosiale rettigheter. Men det var flere bannere jeg kunne gått under. Jeg kunne også ha gått under «Bevar Aker». Det var rørende å se alle rusmisbrukerne som gikk under den fanen. Det synes jeg bør være et varsko — et varsko om at noen føler at mye av den faglige sikkerheten og mange av de fagmiljøene som gjør at de fortsatt er i live, faktisk skal tas bort. Hadde det vært en annen sykdom tror jeg det hadde vært enda større opptøyer i gatene hvis man skulle rasere et fagmiljø på samme måte som det man gjør her. Det er venstres store bekymring. Det er en bekymring knyttet spesielt til rus og psykiatri, og det er en bekymring knyttet til om det er nok plasser til en stor del av befolkninga, nemlig vår mest befolkede dal, Groruddalen.

Jeg må si at dialogen med Oslo kommune må bli bedre når et bystyret er så enstemmig som det er. Det er ikke alltid Oslo bystyret er det — det må jeg bare si — og da bør det ringe noen bjeller.

Jeg har en liten kommentar om det siste som Syversen tok opp, nemlig lokaliteter. Jeg var byråd i Oslo da sykehusene ble overført fra kommunen. Jeg var kulturbyråd. Det betyr at jeg ikke hadde så mye med annet enn kunstsamlingene som var på disse sykehusene. Da mente staten at all kunst som Oslo kommune hadde kjøpt inn og fått i gaver, bare skulle overføres direkte til staten uten en krone. Det var statens holdning til dette. Nå er det vel slik at hvis statens holdning til dette skulle gjennomføres fullt ut, skulle vi i dag kjøpe tilbake de maleriene som Munch har gitt til Oslo kommune — hvis denne logikken skal følges. Den kan ikke følges.

Her må staten klare å ha samme tanke i hodet over noen år og man må klare å behandle lokaldemokratiet ordentlig, selv om det er den kommunen som Regjeringen driver valgkamp mot, nemlig Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**