Redusert arbeidsgiveravgift fra sone 1 til sone IV er viktig for næringslivet i Risør

Da tresliperiet på Krana og båtbyggeriet på Holmen ble nedlagt for mange år siden fikk det dramatiske resultatet for Risør. Tilsvarende omveltninger så vi i industrisamfunnet Mo i Rana som også mistet sin hjørnesteinsbedrift. Den store forskjellen var at tiltakspakken fikk en helt annen dimmensjon i Mo i Rana enn i Risør, som ikke hadde den samme politiske slagkraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Redusert arbeidsgiveravgift fra sone 1 til sone IV er viktig for næringslivet i Risør.

Redusert arbeidsgiveravgift fra sone 1 til sone IV er viktig for næringslivet i Risør.
Foto: Wenche Hageli Henriksen

En annen effekt er arbeidsgiveravgiften. Mo i Rana ligger i avgiftsklasse IV med 5,1 % mens Risør ligger i sone I med 14,1 %.

Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) mener Risør bør ligge i arbeidsgiveravgift sone IV med 5,1 %, og mener det er mange gode grunner som taler for at Risør bør sidestilles med Mo i Rana.

Etter Risør Venstres mening virker det som om de sentrale myndighetene ikke har registrert at Risør scorer høyt på de steder vi helst vil score lavt og omvendt. Arbeidsledigheten er høy, Sykefraværet er høyt, utdannelsesnivået er lavt, mange lokale bedrifter sliter tungt osv.

Tar opp saken i formannskapet
Henriksen tar opp saken i formannskapets møte 11. mai. og antar at formannskapet vil slutte seg til Venstres forslag om å søke sentrale myndigheter for å endre arbeidsgiveravgiften.

Les resultatet av formannskapets behandling her.

Er økt næringutvikling og økt bosetting i Risør viktig for deg? Bli medlem i Risør Venstre og gjør noe med det!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**