Venstre besøker gründere — først ut: Blue Planet Communication AS

Gründer Tom Sømborg, styreformann og aksjonær i startup-selskapet Blue Planet Communication AS fikk besøk av Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Landsmøtet i Venstre løftet nylig den næringspolitiske ambisjonen høyt for kommende partiprogram. Stortingsgruppa følger opp med ambisjon om å besøke 1000 bedrifter.

— Bak Blue Planet Communication AS står en gruppe med likesinnede fra videokonferansebransjen, pluss noen norske industrifolk, som i samarbeid med et par andre selskaper, arbeider med utvikling av nettbasert videokonferanse for bedriftsmarkedet, sier gründeren Tom Sømborg.

Borghild Tenden og Tom Sømborg.

Borghild Tenden og Tom Sømborg.
Foto: Gudbrand Teigen

Tom kommer fra Nesøya i Asker og tok i mot besøk i selskapets lokaler i Oslo. Han har en solid industriell bakgrunn, ikke minst som leder for videokonferanseselskapet Tandberg i Storbritannia i flere år. En slik bakgrunn er ikke typisk for bedriftsetablerere flest, og medfører fortrinn i form av erfaring og omfattende forretningsnettverk. "Jeg er en utpreget Team-person som like gjerne jobber i et stort selskap som i et lite, bare det er nok utfordringer for samspill mellom forskjellige personer med ulik bakgrunn. Hvis man har et brennende ønske om å få til noe ekstra, og har en bra plan, vil som regel mye godt skje. Det var derfor jeg trivdes så godt i videokonferanseselskapet Tandberg i så mange år. En av mine oppgaver i England var å finne nye talenter, og få alle til å trekke samme og prøve nye måter for å få gode løsningene ut i markedet. På den tiden jeg fikk jobben i England, var Tandberg en helt ukjent leverandør av videokonferanse. Vi sto opp mot større, og ganske hardtslående konkurrenter, og selv om vi mente at vi hadde bedre produkter, så var det til å begynne med bare oss som viste det. Det var nok av utfordringer, men vi hadde det moro mens vi jobbet som dyr.

Nå er det noen år siden jeg var i Tandberg, men etter hvert begynte noen av oss å analysere markedet for å finne nye løsninger på videokonferanse som kan tas i bruk av flere og brukes enklere på tvers av brannmurer. Etter hvert er det kommet ganske mange flinke folk til oss, og noen selskaper, og vi har nå kommet veldig langt. Felles for alle i teamet, er at vi har et brennende ønske om å få frem nye løsninger for visuell telekommunikasjon som er realistisk for alle bedrifter, sier Tom.

— Blue Planet er blant de heldige som har fått bistand fra Innovasjon Norge i oppstartfasen, forteller han, og det hjelper at vi har fått med oss en mentor fra Connect-nettverket som bistår i nettverkskoblinger og utvikling av forretningsstrategier. Likevel har Blue Planet opplevd at det i fasen etter stipendperioden med Innovasjon Norge har vært et stort, sort hull, der pengemangel og krav til å få til mye med svært lite penger, dominerer tilværelsen. For norske selskaper i etablererfasen finnes det finansieringsmuligheter, og når man er kommet i gang med salget og kan bevise at man ikke trenger penger for å overleve, finnes det igjen finansieringsmuligheter. Men midt i mellom disse fasene vil selskaper med lang utviklingstid møte et stort, svart hull som det kan være tøfft å komme seg gjennom.

— Ting tar alltid lenger tid og koster mer enn man tror i starten. Derfor har vi bygget noen allianser med andre som også jobber med nye løsninger for profesjonell videokonferanse. Når vi nå er nesten klare for å gå ut i markedet, ligger det i kortene for oss å finne en veletablert, industriell partner som vi kan jobbe sammen med for å få løsningene raskt ut til i markedet. Vi håper å finne en slik partner i Norge. Med 15 års internasjonal erfaring fra videokonferansemarkedet, kan vårt team spare et stort selskap i en tilgrensende sektor for mange års arbeid i forhold til å bygge alt fra grunnen, sier Tom, som fremhever viktigheten for en liten oppstartsvirksomhet innenfor telekom å ha en plan for internasjonal vekst. — Med et nettbasert konsept for videokonferanse, kan vi i prinsippet installere et videomøterom i Kuala Lumpur torsdag ettermiddag og et i Drammen fredag morgen, sier han.

Tom har jobbet i flere større selskaper, både som leder og i styresammenheng, men han fremhever at det å være "gründer" er givende. Man kommer i kontakt med mange interessante folk som kan ha ulike tilnærminger til å finne nye løsninger. Jeg som økonom og markedsperson kan jo si dette; at norske ingeniører er ikke bare svært dyktige, men de har ofte en spesiell, fandenivoldsk "dugnadsånd" for å få frem nye løsninger. Dette har ofte forbløffet meg, sier Tom.

På den annen side er det å være gründer et hardt liv fordi:

Man må regne med at det i perioder ikke er mulig å ta ut noen fast månedslønn, og man må faktisk regne med å kunne falle ut av det norske, sosiale sikkerhetsnett som gir rett til pensjon, permisjoner, og det som NAV representerer for vanlige lønnstakere, som feriepenger og lignende.

Som lite aksjeselskap (det bør man ha, om man vil unngå å risikere hus og heim) blir man i Norge møtt med like strenge krav til revisjon og offentlig rapportering som store og veletablerte selskaper. Det medfører både relativt mye større kostnad og arbeidsbelastning, enn for de store.

Selv om det til og med i Oslo og Akershus finnes etablererstipend for gründere som ansees å ha stort vekstpotensial, opplever teknologi-baserte start-ups med lang utviklingstid et enormt "gap" fra man avslutter stipendperioden til man tjener penger. I slike case må det ofte investeres millioner over flere år før man kan dekke sine utgifter over driften.

Det er i dag få Venture-selskaper som tør å investere i start-ups som befinner seg i "gapet". Ei heller finnes det offentlige incentiver i Norge som kunne gjort det mer interessant for store selskaper å involvere seg med små, innovative selskaper.

-Det er mye som er bra med å jobbe i Norge, sier gründeren Tom Sømborg. Men når vi vet at 60% av alle bedrifter i Norge har eier som eneste ansatte, at 81% av norske bedrifter har mindre enn 4 ansatte, at selvstendige næringsdrivende betaler mer skatt enn vanlige ansatte, at de ikke har rett til minstefradrag og dagpenger og betaler høyere trygdeavgift, og må betale formueskatt på aktiva som står låst i bedriften og ikke kan realiseres — da byr jeg gjerne på et kompliment til Venstre, som vil jobbe for å hjelpe gründere og selvstendige næringsdrivende, avslutter Tom Sømborg i Blue Planet Communication.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**