Lofotrådets oljevedtak uten demokratisk forankring

Lokalpolitikere i Vågan mobiliserer mot vedtak i siste Lofotråd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Olje

Vi, undertegnende lokalpolitikere i Vågan, vil med dette gjøre nasjonale myndigheter oppmerksomme på at Lofotrådets vedtak av 29.04.2010, der rådet krever konsekvensutredning etter petroleumslovens § 3.1 av Nordland VI, VII og Troms II, kun står for ordførernes egen regning.

En evt. åpningsprosess for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er svært omstridt og vil vekke stor motstand lokalt. Så vidt vi har oversikt, er spørsmålet om konsekvensutredning ikke behandlet i noen av kommunestyrene eller formannskapene i Lofoten i denne perioden.

Med vennlig hilsen

Anja Johansen, V
Mona Hamnes, Krf
Odd Arne Sandberg, SV
Lena Kværnå Krogstad, SV
Gunnar Aarstein, Rødt

Sendt til:
Nordland fylkeskommune
Partiene på Stortinget
Miljøverndepartementet
OED
Fiskeridepartementet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**