Til innhold

Et liberalt Vågan

Vågan Venstre

Vågan Venstre ønsker kontakt med alle som søker et liberalt parti med sosialt ansvar, som fronter miljø, skole og kultur og legger til rette for småbedriftene. Vil du være med på å øke aktiviteten i det lokale Venstrelaget? Ta kontakt med lokallagsleder Lokallagsleder Erlend Gjevre!

Valgliste 2023

Valgprogram 2023

 

Et utvalg av Vågan Venstres fokusområder

 • Miljø

  - Holde Lofoten oljefritt og satse på å utvikle Vågan og Lofoten til en grønn region basert på fornybare næringer.

  - Ha flere tiltak mot marin forsøpling, deriblant skifte ut gummigranulat på flere gressbaner med biologisk og nedbrytbart alternativ, videreføre Clean Up Lofoten og sørge for at avfall tas hånd om før det havner i havet.

 • Næring, transport og stedsutvikling

  - Gi Svolvær mulighet til å utvikle seg som en urban og grønn storby i småskala.

  - Påskynde prosessen med ny bydelsplan for Kabelvåg og være en pådriver for å etablere SKREI – Lofotfiskets temapark i Storvågan.

  - Bevare bymarka i Svolvær og Kabelvåg for å legge til rette for friluftsliv, folkehelse og livskvalitet.

 • Frivillighet, inkludering og livskvalitet

  - Satse videre på den viktige frivillige innsatsen som legges ned i Vågan og aktivt støtte opp om arbeidet til Vågan frivilligsentral og den kommunale søkologen.

  - Styrke idretten gjennom å satse videre på gode idrettsarenaer og videreføre gratis utleie av idrettsanlegg til barn og unge

  - Bygge et folkebad i Svolvær som øker kapasiteten for svømmeopplæring til elevene og som gir et bedre badetilbud til både innbyggere og tilreisende.

 • Skole og oppvekst

  - Øke kvaliteten i undervisningen, redusere frafall og behovet for spesialundervisning ved å innføre tolærersystem (Dovremodellen). Vi krever faglært personell på skolene, også til leksehjelp.

  - Styrke digital læring gjennom å ansette eget IKT-personell og lærlinger som er dedikert til skolene.

 • Helse og omsorg

  - Gi bedre og mer helhetlige helsetjenester til innbyggerne, hvor den enkeltes behov for hjelp kommer foran organiseringen av tilbudet. Legge til rette for mer samarbeid og fleksibilitet mellom de ulike helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

  - Videreføre satsingen på trygghetsskapende teknologiske hjelpemidler og etablere en fast prosjektlederstilling innen utvikling av velferdsteknologi

 • Vågan i verden

  - Jobbe for et godt regionsamarbeid som samordner og styrker felles utvikling av samferdsel, utdanning og helsetilbud i Hålogaland.

  - Være en pådriver for etablering av høyere utdanning i Vågan og jobbe for gode rammevilkår for kunst- og filmskolen og etablert reiselivsutdanning.

  - Arbeide for et Kunnskapens Hus i Vågan hvor kommunen i samarbeid med næringslivet og universitetsmiljø i inn- og utland kan etablere arbeidsplasser og studieplasser innen forskning og høyere utdanning.

Våre folk