Foreslå dine kandidater!

Nå starter arbeidet med å finne frem til Venstres kandidater foran bystyrevalget i 2011. Har du forslag til kandidater? Send dem inn i dag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valgurne

Foto: Microsoft

20. november har Oslo Venstre sitt nominasjonsmøte. Da samles delegater fra bydelslagene, styret og hovedstyret for å bestemme hvem som skal stå på partiets liste ved bystyrevalget høsten 2011.

Det neste halvåret vil nominasjonskomiteen arbeide med et forslag til valgliste, som blir lagt frem en tid før nominasjonsmøtet.

Det er tre måter du kan påvirke prosessen på:

1. Send inn navneforslag. Har du forslag til personer som bør stå på bystyrelisten? Husk at listen skal inneholde i alt 65 navn, så både toppkandidater og kandidater lenger ned på listen er aktuelt. Gi gjerne en begrunnelse. Både medlemmer i Venstre og andre kan fremme forslag. En alfabetisk liste over forslagene blir offentliggjort 1. juli. Frist for innsending er 15. juni.

2. Rangering. Alle bydelslag skal ha egne møter der nominasjonen tas opp som egen sak. På dette møtet vil du som er medlem i Oslo Venstre være med å bestemme hvilket råd man skal gi til nominasjonskomiteen når det gjelder rangering av listen. Hvem bør være førstekandidat? Hvem bør de andre toppkandidatene være?

3. Gi innspill til komiteen. Også dersom du har noe på hjertet ut over de rene navneforslagene/rangeringslistene, kan du formidle dette direkte til nominasjonskomiteen. Dette kan være råd om hva komiteen bør legge vekt på, eller din mening om en eller flere av kandidatene.

Alle innspill kan sendes til [email protected], eller til Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo – mrk. “Nominasjon”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**