Fylkesråden bør feie for egen dør

Fylkesrådet bør sørge for å følge opp de forslag fra opposisjonen som fylkestinget har vedtatt før de kritiserer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Erik Ringnes 2009-2013

Foto: A.Hovsto

Truer med mistillit i dagens HA. I forbindelse med budsjett-debatten i fylkestinget fra desember 2008 for 2009 budsjettet: Fra Fylkeskom-munens egne hjemmesider sitat:
Erik Ringnes (V) var skuffet over at fylkesrådet ikke har satt av noen penger til å utrede et tog/trikktilbud mellom Hamar og Elverum. Derfor understreket Ringnes at H, V, KrF og Pp hadde lagt inn en million kroner til utredningsarbeid. På slutten av debatten fremmet også Ringnes et verbal-forslag om å utrede tok/trikk mellom Hamar og Elverum på vegne av de fire opposisjonspartene H, V, KrF og Pp. Dette siste forslaget ble vedtatt.
I mitt sykdomsfravær under budsjettdebatten i desember 2009, ble vararepresentanten Ola Vassli bedt om å etterlyse utredning av togtrikken i spørretimen. Daværende fungerende fylkesråd Gjestvang bekreftet da at ingen ting var gjort.
Angrep er det beste forsvar. Fylkesrådet bør sørge for å følge opp de forslag fra opposisjonen som fylkestinget har vedtatt før de kritiserer oss.
Det er en alvorlig sak å ikke følge opp fylkestingets vedtak og kan danne grunnlag for å reise et mistillitsforslag hvis noe snart ikke skjer.

Erik Ringnes
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**