Hvem bør vinne miljøprisen?

Juryen etterspør forslag til kandidater til Oslo Venstres miljøpris, som deles ut på Verdens miljøverndag 5. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Miljøpris

Oslo Venstres miljøpris deles ut til personer, organisasjoner eller virksomheter som har bidratt positivt for miljøet eller den miljøpolitiske debatten. Tidligere prisvinnere er blant andre Miljøstiftelsen ZERO (2009), Syklistenes Landsforening (2008) Oslo Elveforum (2007), Øya-festivalen (2006), Oslo Sporvognsdrift (2005), Utvalg for harmonisk fortetting (2004), Maridalens Venner (2003) og Børge Brende (2002).

Kom med ditt forslag til prisvinner
Juryen ønsker nå innspill til kandidater til miljøprisen for 2009. Har du lagt merke til noen som har gjort seg fortjent til en belønning for sin innsats for miljøvern, enten det gjelder klassisk naturvern og biologisk mangfold, avfall og ressursutnyttelse eller energi og klima?

Send ditt innspill med en kort begrunnelse til [email protected] innen 28. mai.

Prisutdelingen finner sted på Oslo Venstres sommerfest, som arrangeres på den internasjonale miljøverndagen 5. juni.

Jury for pristildelingen er de direktevalgte i hovedstyret. Det betyr at juryen i år består av følgende personer: Alvhild Hedstein, Pål Klouman og Odd Einar Dørum. Ønsker du å ta opp ditt forslag direkte med juryen, kan Alvhild Hedstein kontaktes på [email protected] eller telefon 930 34 879.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**