Nominasjonskomiteen valgt

Hovedstyret i Oslo Venstre har valgt nominasjonskomiten foran bystyrevalget i 2011. Leder av komiteen er Bente Marie Nørgård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er nominasjonsmøtet i Oslo Venstre som har siste ord i prosessen med å nominere partiets kandidater til bystyrevalget. På nominasjonsmøtet har styret, hovedstyret og delegater fra bydelslagene stemmerett.

Nominasjonskomiteens oppgave er å legge frem et forslag til valgliste som ligger til grunn for nominasjonsmøtets behandling. Forslaget skal bygge på innspill fra medlemmene og bydelslagene.

Nominasjonskomiteen består av:
Bente Marie Nørgård (leder)
Tord Songe-Møller (nestleder)
Anne-Lise Bergenheim
Sven Erling Thorsen
Knut A. Fjeld
Hilde L. Harwiss
Julianne Ferskaug (Unge Venstre)

Bente Marie Nørgård

Du kan kontakte komiteen ved å sende en e-post til [email protected], eller ved å ringe leder Bente Marie Nørgård på telefon 915 58 045.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**