Rådmannen går mot ny utsettelse for “Prommen”

Eier av Stranden 2 fikk i 2008 tillatelse til etablering av takterrasse og ny restaurant i andre etasje (over “Prommen”) og fikk med bakgrunn i tidspress innvilget utsettelse på etablering av heis. I 2009 ble det på nytt gitt dispensasjon på krav om heis, og eier søker nå igjen om utsettelse for 2010 sesongen, noe rådmannen går imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Odd Bjørn Sundsdal (Krf) og de øvrige medlemmene i HU skal behandle saken i møte torsdag

Odd Bjørn Sundsdal (Krf) og de øvrige medlemmene i HU skal behandle saken i møte torsdag
Foto: Jan Einar Henriksen

I sin innstilling til hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester foreslår rådmann at det ikke gis dispensasjon for krav om adkomst (heis) til 2. etg., og forutsetter at terrassen stenges inntil forskriftsmessig adkomst er etablert.

HU for plan, miljø og tekniske tjenester behandler saken i møte 20. mai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**