Risørs energi- og klimaplan til 1. gangs behandling

Torsdag skal HU for plan, miljø og tekniske tjenester ha 1. gangs behandlng av Risør kommunes Energi- og klimaplan. Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig høring og det er ventet at saken vil bli ferdig behandlet i løpet av høsten 2010. Risør Venstre håper på mange tilbakemeldinger fra velgere, medlemmer og miljøbeviste personer med tilknytning til Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Miljø er viktig for Venstres velgere og politikere

Miljø er viktig for Venstres velgere og politikere
Foto: Venstre

I følge saksfremlegget skal Risør kommune påta seg et globalt medansvar for å skape en bærekraftig utvikling som sikrer de fremtidige generasjoner. I tillegg skal Risør kommune innen 2020 være en av de fremste kommuner i Norden på bruk av fornybar energi.

Miljø er en av Venstres hovedfokusområder og vi søker deg som vil være med på å videreutvikle denne spennende sektor lokalt i Risør, i Norge og Internasjonalt. Bli medlem i Venstre her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**