Ta vare på de kreative fagene

Lærere ved Halden videregående skole, Risum har stilt noen spørsmål til de politiske partiene om synet på linjetilbud ved videregående skole. Her kan du lese svarene som leder i Østfold Venstre, Geir Helge Sandsmark, og Venstres gruppeleder i fylkestinget, Sindre W Mork, ga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstres svar på spørsmål fra lærere ved Halden vgs

Geir Helge Sandsmark

Foto: VHO

Mener deres parti at Halden vgs spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet?
Ja åpenbart, "Bom Kræsj Bang" er det synligste eksempelet. Det er også viktige vekselvirkninger mellom miljøet på Risum og frie underholdningsgrupper. Videre er Risum vgs en viktig del av det samlede arbeidsmarkedet for ressurspersoner innen musikk dans og drama. Ref. HA 3.juni 2009,s9
Mener deres parti at det var greit at programområdet dans ble nedlagt ved Halden vgs?
Nei. Det ga Venstre også klart uttrykk for ved fylkestingets behandling av saken, som dokumentert i HA-artiklene nevnt i forrige svar. Vi gikk til fylkestingsvalget 2007 med programformuleringen
"Utvidet tilbud — 1. klasse videregående skole
Østfold Venstre har som visjon at alle i Østfold skal ha et tilbud om VG1 i alle fag så nær
hjemstedet at elevene kan bo hjemme. Tilbudet skal forbedres både gjennom oppretting av nye VG1 klasser og gjennom bedret kollektivtrafikk…"
Mener deres parti at det er greit at FO ( formgivning) er foreslått nedlagt?
Nei, se Østfold Venstres programformulering i forrige svar. Også her er skolen en del av et større miljø

Sindre W. Mork

Foto: Mari Rjaanes

Mener deres parti at det er det er greit at skolens rammer innen musikk og drama blir redusert, slik at det blir flere elever pr lærer og mindre individuell tilpassing? (Stillinger er allerede fjernet).
Det er ikke greit at rammene reduseres dersom ikke undervisningen beholder akseptabel kvalitet. Samtidig er det slik at fylkeskommunens økonomi krever stadig effektivisering i form av felles undervisning og større klasser der dette er mulig, for eksempel i teorifag. Noen effektiviseringstiltak kan være nødvendige for å kunne opprettholde tilbudet.
Mener deres parti at det er greit at elever i Halden får et vesentlig dårligere tilbud enn elever i Nedre Glomma- regionen?
Nei, se igjen programformuleringen over. Alle regioner i Østfold skal ha et bredt tilbud.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark, Leder Halden Venstre og Østfold Venstre.
Sindre W Mork Gruppeleder for Venstre i fylkestinget

Innlegget er trykt i papirutgaven til Halden Arbeiderblad, lørdag 22. mai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**