Kongsvinger Venstre har tema -og gruppemøte tirsdag 25.05 på Øvrebyen vgs

Andreas Noer innleder til temamøte om kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Leder Kristin E. Haugen vil minne om Kongsvinger Venstre’s tema -og gruppemøte f.k. tirsdag på Øvrebyen vgs.
Det blir temamøte om kollektivtrafikk kl 19, innledningen er ved Andreas Noer – her er alle velkomne !
Deretter blir det vanlig gruppemøte, åpent for alle medlemmer av K.V., her er en foreløpig saksliste:

1. Referat fra forrige møte
2. Rapport fra nettverksmøte for Hedmark og Oppland V 8. og 9. mai
3. Oppgaver framover:

– Handlingsplan/Virksomhetsplanlegging for resten av året
– Listestilling og nominasjon mot lokalvalget 2011
– Pressedekning o.l.
4. Aktuelle kommunestyresaker
5. Web -sidene våre – bevisstgjøring/oppdatering
– Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**