UVERDIGE FORHOLD FOR PASIENTER!

Pasienter som lider av rusavhengighet lever under uverdige forhold på Åros. Boforholdene er under enhver kritikk. Venstre tar saken opp i neste bystyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Følgende interpellasjon er sendt til ordføreren:
Pasienter som lider av rusavhengighet og får behandling etter prinsippene i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) er blant annet bosatt på Åros camping. Flere pasienter er samlet i samme område, i såkalte "akuttboliger". Noen bor på stedet over tid, gjennom hele vinterhalvåret frem til turistsesongen begynner sent på våren.
En sykepleier som arbeider med pasientene sier: "Situasjonen på Åros er uverdig. Det flyter av søppel, og forholdene er under enhver kritikk. Dyr har det bedre enn disse pasientene. Det hadde vært bedre med en benk i parken".
Søgne kommune mener at pasientene ikke er deres ansvar, siden det er Kristiansand som har avtale om leie av campinghyttene.
Sykepleierne har fått beskjed om at "observert inntak" skal være regelen ved utlevering av subuteks og metadon. Likevel gir leger tillatelse til å gi medisiner til pasienter for en uke av gangen, og dersom pasienten ikke er hjemme ved besøk av helsepersonell, kan medisinen overleveres til en annen i husstanden.
Pasientene som her omtales er bostedsløse. En sykepleier sier: "Det er nødvendig med personale som ser etter og hjelper disse menneskene som strever for å leve sitt liv. Sett opp brakker i Kristiansand der de kan bo og fungere. Ikke plasser dem i nabokommunen der det er svært vanskelig med et forsvarlig tilsyn!"
En spør seg om dette er et tilfredsstillende tilbud til kristiansandere som er i behandling for sin ruslidelse.
Hva mener ordføreren om løsningen med å plassere ruspasienter på campinghytter i nabokommunen?
Mener ordføreren at vi bør bosette pasientene i egen kommune og sørge for et tettere ettersyn/støtteopplegg enn det som skjer i Søgne i dag?

Dag Vige
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**