Flertall mot e-valg i Oslo

Valgstyret i Oslo vedtok i dag en anbefaling til bystyret om å gå imot forsøk med ukontrollert e-valg i Oslo. Venstre har frontet motstanden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Et flertall i valgstyret bestående av Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Rødt gikk onsdag inn for at Oslo kommune trekker seg fra forsøksordningen med ukontrollert e-valg i forbindelse med kommunevalget i 2011.

Toril Berge

Foto: Sveinung Bråthen

– Dette er en gledelig nyhet, sier leder i Oslo Venstre, Toril Berge. – Det ser ut til at valgstyret har tatt inn over seg de viktige innvendingene knyttet til sikkerhet og uavhengig stemmegivning.

Venstre har argumentert sterkt imot Regjeringens forsøksprosjekt, og har understreket at digital stemmegivning fra hjemme-pc åpner for påvirkning fra familiemedlemmer og andre som velgere står i et forhold til.

– Vi slipper ikke ektefeller med inn i stemmeavlukket i valglokalene, og det er det en god grunn til, sier Toril Berge. – Selv i valglokalene prøver familiemedlemmer og andre fra tid til annen å påvirke andres stemmegivning. Tenk hvordan dette da kan arte seg hvis stemmehandlingen skjer foran skjermen hjemme i stua.

Valgstyret utelukker ikke at stemmegivning kan skje elektronisk, men sier nei til at dette kan skje i ukontrollerte omgivelser.

Toril Berge er enig i at kontrollerte omgivelser er det viktigste. Hun peker likevel på at gjennomsiktighet og kontrollerbarhet er viktige prinsipper ved valg. Dette kan bli undergravet dersom man må være IT-kyndig for å forsikre seg om at valgresultatet er riktig.

– Vi må se nøye på et eventuelt system med elektronisk stemmegivning i kontrollerte omgivelser, for å forsikre oss om at alle borgere selv kan forsikre seg om at valget går riktig for seg, understreker hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**