Sier nei til nytt museum på Bygdøy

Ola Elvestuen er imot forslaget om å flytte kulturhistorisk museum til Bygdøy. – Bjørvika er den riktige rammen, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I dag er Vikingskipsmuseet lokalisert på Bygdøy, mens museets øvrige samlinger er å finne ved Tullinløkka i Oslo sentrum. Forskningsminister Tora Aasland åpner nå for at museet kan bli samlokalisert på Bygdøy. Ola Elvestuen er uenig.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Bjørvika er den ideelle plassering for et kulturhistorisk museum, sier Ola Elvestuen. – Dette historiske området, med Middelalderparken og Oslos opprinnelige sentrum, danner en naturlig ramme rundt museet.

Elvestuen reagerer på at en delt løsning mellom Bygdøy og Bjørvika ikke har blitt skikkelig vurdert av departementet. Han mener at det ikke kan være noe mål i seg selv å samle museets samlinger på ett og samme sted.

– Allerede i dag er trafikken på Bygdøy en belastning – bussen er ganske enkelt full på fine dager, advarer Elvestuen. – Bjørvika har gode forutsetninger for å ta unna trafikken, med nærhet til kollektivknutepunkter og større kapasitet.

Varsler strid
Et flertall i Oslo bystyre går imot samlokalisering av kulturhistorisk museum på Bygdøy. Det samme gjør en samlet Oslo-benk på Stortinget. Likevel velger forskningsminister Tora Aasland å trosse alle lokale råd, idet hun nå foreslår å flytte hele museet til Bygdøy.

– Dette vil bare føre til strid med Oslo kommune og forsinke prosessen, sier Ola Elvestuen. – Oslo vil ikke gå med på å flytte et nytt museum til Bygdøy. Regjeringen må finne en annen løsning.

Les mer:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7138861
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6841183

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**