Lang dags ferd mot natt i bystyret

Dagen startet med politikeropplæring kl 1400 og fortsatte med bystyre kl 1800 og da klokken nærmet seg 2330 var bare 4 av med 5 gjenstående saker mente APs Stein Gjulem at det var på tide å si stopp, og slik ble det. Kanskje det er på tide å innføre noen enkle møteregler med taletid, antall innlegg osv på bystyremøtene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sveinung Jørundland

Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed ble sakene om • utbedring av Risørhuset • tilpassede boliger for bostedsløse • tekniske normer for vann og avløpsanlegg i Risør kommune • sluttbehandling for reguleringsplan Barmstangen • sluttbehandlding av bebyggelsesplan for Høybåtangen og interpellasjon fra Rødt utsatt til junimøtet med de ulempene det får for fremdrift i de aktuelle sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**