Risør Bystyre anbefaler folkeavstemming i spørsmål om ett Agder

Det ble klar da Risør bystyre torsdags kveld vedtok formannskapets enstemmige innstilling om å anbefale Aust-Agder Fylkesting å gå for folkeavstemning i forbindelse med spørsmål om ett Agder. Ordførerens tilleggsforslag om å anbefale velgerne å si nei falt med 22 mot 9 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

“Samarbeid er noe du må ville” uttalte Jan Einar Henriksen (V)

Mens de fleste bystyrerepresentantene ventet en rask avklaring etter en enstemmig innstilling fra formannskapet gikk ordføreren på talerstolen og dro igang en politisk debatt hvor han fremmet et tilleggsforslag for å få bystyret til å anbefale innbyggerne om stemme nei. Det skapte reaksjoner og ordføreren trakk forslaget etter at det falt med 22 mot 9 stemmer i en prøveavstemming.

Risør Venstre er for ett Agder og vil fremover jobbe aktivt sammenslåing av de to fylkene. Bli med på Facebook gruppen Ja til fylkessammenslåing av Aust- og Vest-Agder
som allerede har 3.957 medlemmer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**