Risør kommunes regnskap og årsmelding 2009 godkjent

Et enstemmig bystyre vedtok torsdag formannskapets forslag til regnskap og årsberetning for 2009 og det var en fornøyd regnskapssjef Halvor Halvorsen som ledet bystyret gjennom regnskapet som viste et overskudd på 0,76 %. Økonomisjef Else Skjellum tok for seg årsmeldingen som viste at kommunen er på riktig veg selv om det fortsatt er endel utfordringer bl.a. med høyt sykefravær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Regnskapssjef Halvor Halvorsen fremlegger kommunens regnskap for 2009

Regnskapssjef Halvor Halvorsen fremlegger kommunens regnskap for 2009
Foto: Jan Einar Henriksen

Jan Einar Henriksen (V) viste i sin saksgjennomgang til at Risør kommune i 2009 mottok endel betydelige inntekter som ikke var budsjettert og pekte på at årets hovedmål var å kvitte seg med gamle underskudd for å komme videre. Henriksen mente det også var viktig å ha fond som kunne dekke uforutsette utgifter som erstatning til tidligere barnehjemsbarn uten at det gikk på det årlige driftsbudsjett. Uten underskudd og erstatning ville det årlige overskuddet vært 1,96 % og da mente Henriksen at målet om 3 % overskudd var innen rimelig rekkevidde de neste to tre årene.

Et enstemmig bystyre vedtok Risør kommunes regnskap og årsberetning for 2009.

Risør bystyre har tidligere vedtatt at alle inntekter ut over det som er budsjettert i det vedtatte årsbudsjett skal til formannskapets disposisjon og ikke inngå i den løpende drift.

Risør Venstre er svært bekymret over befolkningsutviklingen i Østregionen og i Risør spesielt og peker på at forskjellen mellom de befolkningstette kommunene i midt/vest regionen øker i forhold til oss i Østregionen.

Samtidig er fødselsoverskuddet med – 6 i første kvartal 2009 bekymringsfullt og tall fra kommunens årsrapport og skole viser at tendensen med stadig ferre barn i skolealder fortsetter inn i de neste årene. Får vi ikke snudd denne tendensen vil det på sikt føre til store omstillinger for lokalsafunnet Risør.

Risør Venstre søker deg som vil noe til beste for Risør – bli medlem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**