Hva ønsker du å prioritere i Risørs 2011 budsjett?

Politikk er å ville noe, og da nytter det ikke å sitte på gjerdet og tie mens de politiske beslutninger tas. Hva svarer du da når dine barnebarn spør deg “Bestemor/bestefar hva gjorde du for å sikre miljøet, barneskolen på Hope, for å opprettholde RVG (Risør Videregående skole) osv.?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Hva skal vi ha fokus på i Risør fremover?

Hva skal vi ha fokus på i Risør fremover?
Foto: Jan Einar Henriksen

Da er det kanskje for sent å tenke at søren heller – det var dumt at jeg ikke deltok politisk eller i det minste kom med innspill når politikerne etterlyste det.

Ved kommunevalget i 2007 gikk Risør Venstre inn for en tredelt skole på Hope, Søndeled og Risør. Barne- og ungdomsskolen i Risør er tilført midler til oppfølging av elever med særlige behov, data, oppgradering av fagrom, toalett, osv. På Søndeled får de ny moderne skole og på Hope søker vi å sikre fremtidig skoledrift ved å etablere nye boområder, videreutvikle og sikre driften ved Lindgrov for å sikre arbeidsplasser i området, sikre fortau fra Karolina til skolen selv om det er fylkesvei, sikre bedre vei fra Krabbesund til Åkvåg osv Dvs. skal vi som i dette eksempelet sikre skolen på Hope må vi også være villig til å foreta andre grep for å få det til.

Alt henger sammen med alt og vi som politisk parti må jobbe på mange fronter for å nå våre mål om økt bosetting og næringsutvikling i Risør.

 Dag Jørgen Hveem (V) er en av mdlemmene i Risr Venstres valg- og nominasjonsnemd.

Dag Jørgen Hveem (V) er en av mdlemmene i Risr Venstres valg- og nominasjonsnemd.
Foto: Trond Svenningsen

Selv om Risør Venstre allerede har nådd mange av de delmål vi gikk til valg på i 2007 er vi helt avhengig av innspill fra politisk aktive medlemmer, støttemedlemmer, velgere og grupper som ønsker å delta i vårt politiske arbeid.

Vår oppfordring til deg er:
• kom med innspill du mener er viktig å ta med i budsjettarbeidet for 2011
• bli medlem i Risør Venstre
• bli med på utforming av Risør Venstres valgprogram for 2011 – 2015
• bli med på Risør Venstres valgliste ved kommunevalget i 2011
• stem Venstre ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**