Frits Inge Godø leiar i nominasjonsnemda i Møre og Romsdal Venstre

Frits Inge Godø frå Midsund ble på fylkesårsmøtet 2010 valt til leiar i nominasjonsnemda i Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Godø var også er også leiar i valnemnda i Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**