– Godt at fylkesmannen handlar

Både i formannskapet og bystyret i Arendal har Venstre tatt opp eit forslag Atle Svendal i Arbeidarpartiet og underteikna kom med i helse- og omsorgskomiteen i februar: Aust-Agder må søke staten om eit stor tiltakspakke for å betre levekåra på Agder, skriv Jan Kløvstad i bloggen sin på agderposten.no:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nå melder fleire media at fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder “ønsker seg en tiltakspakke for bedre levekår på Sørlandet. Han mener Agder ikke har fått nok oppmerksomhet fra sentrale politikere.” Venstre helsar dette velkomen, og blir gjerne med på vidare arbeid for å følgje opp forslaget vårt frå formannskap og bystyre. Det er også klokt at fylkesmannen har fått med seg fleire kommunar i arbeidet med å lage ein grundig dokumentasjon.

Agderposten meldte 13. mars i år:

“Vil ha statshjelp til levekårsløft

Jan Kløvstad nær

Foto: Arendal Venstre

– 11 av 15 kommuner i Aust-Agder ligger under landssnittet i levekår, og de fleste ligger fra 300 og ned blant landets 430 kommuner på ulike indekser, påpekte Jan Kløvstad (V) og tok til orde for et punkt med krav om statlig hjelp til levekårsløft – slik Finnmark har fått – inn i den nye regionplanen. For ikke å forpurre enstemmig plan ble ikke forslaget satt frem konkret nå.”

Bakgrunnen for at Venstre tok opp forslaget i formannskap og kommunestyre var rapporten frå Agderforsking om levekår blant unge “Et liv jeg ikke valgte”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**