Drammen Venstres kulturpolitikk

Leder av Drammen Venstre Ståle Sørensen deltok i DTs paneldebatt om kulturpolitikk 2. juni. Mange gode ideer ble fremført av tilskuerne under møtet, blant annet tanken om et kulturfond i Drammen. Innspillet ble sterkt støttet av Venstres representant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ståle Sørensens hovedfokus i debatten var:

-Ja til en kunstnerstyrt kulturpolitikk
-Ja til en avbyråkratisering av kulturlivet
-Ja til bedre økonomiske vilkår for byens kulturarbeidere.
-Drammen Venstre vil se på og vurdere etablering av et kulturfond etter inspirasjon fra Cultivastiftelsen i Kristiansand.

Drammen Venstre står midt i en programprosess
Hva er dine innspill til Venstre? Hvordan mener du kulturlivet i Drammen skal styres?

Send dine innspill til programkomiteéns leder
Ulla Nordgarden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**