Rådmannen fraråder at det etableres rekkverk til hytte på Vardøya

I sin innstilling til HU for plan, miljø ot tekniske tjenester fraråder rådmannen at Astri Gustavsen gis dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, pbl § 1-8og § 11-6 for oppføring av rekkverk mellom sjøen og hytta på Vardøya gnr 31 bnr 35.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Medlemmene i HU for plan, miljø og tekniske tjenester behandler saken 10.6.2010

Medlemmene i HU for plan, miljø og tekniske tjenester behandler saken 10.6.2010
Foto: Jan Einar Henriksen

Aust-Agder Fylkeskmmune har vurdert det omsøkte tiltaket til ikke i vesentlig grad å angå regionale interesser og kommer derfor ikke til å gi noen ytterligere uttalelser i saken.

Fylkesmannens miljø avdeling har på sin side kommet til at de etter en samlet vurdering fraråder at det gis dispensasjon til tiltaket.

HU for plan, miljø og tekniske tjenester behandler saken 10.6.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**