Risørsenteret AS kjøper Kragsgata 48 (Rutebiltomta)

Risør Venstres forslag om å endre status fra lukket til åpen debatt om salg av Rutebiltomta ble nedstemt med 4 (Ap 2, Rødt og Krf.) mot 3 stemmer (Høyre, Frp og Venstre). Kjell MacDonald, Grethe Hellerud og Jan Einar Henriksen ønsket en åpen debatt i det politiske miljø slik at alle involverte parter og interessenter kunne delta i debatten, men slik ble det ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 jan Einar Henriksen (V) fikk ikke med seg formannskapets flertall da han ønsket å ha full åpenhet om salg av Rutebilstasjons tomta

jan Einar Henriksen (V) fikk ikke med seg formannskapets flertall da han ønsket å ha full åpenhet om salg av Rutebilstasjons tomta
Foto: Wenche Hageli Henriksen

Etter debatt i luket møte ble rådmannens fremlagte forslag til kjøpekontrakt godkjent med 6 mot Venstres ene stemme. Risør kommune overdrar dermed 4,3 dekar tomt på den gamle rutebilstasjonen til Risørsenteret AS for 600.000 kroner.

Mens den tidligere kontrakten av november 2005 hadde en gyldighetstid på 3 år fra endelig plangodkjennelse av bystyret (vedtatt i februar 2008) løper den nye kjøpekontrakten i 10 år.

Jeg stiller meg undrende til hvorfor sakens flertall (Ap, Rødt og Krf.) sier at de er for åpenhet og samtidig stemmer imot og ikke ønsket å ta den politisk debatt i det åpne landskap slik at vi kunne diskutere ulike tema omkring saken i partigruppene og med publikum før kjøpekontrakten behandles i formannskapet sier Jan Einar Henriksen, leder i Risør Venstre i en kommentar.

En ting er å holde utenom intern bedriftsinformasjon, det har alle forståelse for, men nå godkjennes først kjøpeavtalen og deretter skal vi som selgere forhandle med kjøper om vilkår dersom vil velger å rive det nåværende helsehuset og eventuelt kjøpe areal i det nye senteret. For meg blir dette en omvendt prosess og derfor stemte jeg også imot at kjøpekontrakten skulle godkjennes nå avslutter Henriksen, og presiserer at vedtakene og kjøpekontrakten ble besluttet å være offentlige.

Venstre mener denne saken er godt egnet for video overføring slik at publikum kan få med seg det som faktisk skjer og at det vil gi et mere nyansert bilde av arbeidet og vedtakene som fattes ikke bare ei bystyret, men også i formannskapet og hovedutvalgsmøter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**