Bedre og mer videreutdanning for lærerne

Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er selve grunnsteinen i skolen. Det er åpenbart at man må satse på lærernes kompetanse dersom man ønsker å gjøre norsk skole enda bedre. Dette er en hovedprioritet for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bokstaver, skole, alfabet

Foto: Microsoft

Regjeringen eneste lovpålegg er gratis leksehjelp og frukt og grønt. Det er helt feil prioritering siden lærerne er den viktigste innsatsfaktoren i den norske skolen. Da er det avgjørende å sørge for at flere lærere får tilgang til en bedre videreutdanning.

Venstre mener det trengs en kraftig opptrapping av videreutdanning av lærere hvor staten må ta en større del av finansieringen. Flere lærere må få mulighet til å ta videreutdanning.

Derfor har Venstre i Stortinget fremmet følgende:
1) Øke den statlige andelen av finansieringen til videreutdanning av lærere i en overgangsperiode. Systemet for videreutdanning må reelt sett fungere. Staten må bidra mer til det som er viktig.
2) Om nødvendig å reversere tidligere beslutninger om blant annet timetallsutvidelser og lovpålagt utdeling av frukt og grønt for å finansiere en økt satsing på videreutdanning av lærere. Politikk er også å prioritere det viktigste først.
3) Det må legges frem en forpliktende opptrappingsplan for hvordan man kan øke antallet lærere som omfattes av systemet for videreutdanning – ut over dagens ambisjonsnivå på 2500 lærere per år. Alle lærere i alle fag må etter hvert få etter- og videreutdanning for å kunne oppdatere sin kompetanse.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**