Jan Einar Henriksen gjenvalgt som styreleder i Fiskerihavna Risør AS

Generalforsamlingen i Fiskerihavna Risør AS gjenvalgte 3.6.2010 Jan Einar Henriksen som styreleder med Nils Langerød og Jørn Lian som styremedlemmer . Samtidig ble selskapets regnskap, årsregnskap mm godkjent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) er gjenvalgt som styreleder i Fiskerihavna Risør AS.

Jan Einar Henriksen (V) er gjenvalgt som styreleder i Fiskerihavna Risør AS.
Foto: Wenche Hageli Henriksen

Fiskerihavna Risør AS eies av Aust-Agder Næringsselskap AS med 1500 aksjer, Risør kommune med 1750 aksjer og Ræginvest AS med 500 aksjer.

På et styremøte forut for generalforsamlingen fikk Reidar Grøsle gave og verbal takk for innsatsen som daglig leder (og tidligere styreleder) i selskapet. Styret tilsetter på neste styremøte ny daglig leder etter Reidar Gtøsle som fratrer da han om ikke lenge går over i pensjonistenes rekker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**