Lite vilje til å søke om redusert arbeidsgiveravgift nå

Risør Venstre fikk ikke flertallet for sitt forslag om å søke om redusert arbeidsgiveravgift for Risør nå. Venstres forslag om å be rådmannen utarbeide forslag til søknad om redusert arbeidsgiveravgift og fremme saken for politisk behandling i formannskapets august møte ble nedstemt da formannskapet behandlet saken tirsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) ønsket å søke om redusert arbeidsavgiveravgift i Risør

Jan Einar Henriksen (V) ønsket å søke om redusert arbeidsavgiveravgift i Risør
Foto: Jan Kløvstad

Flertallet gikk i stedet inn for at det skulle igangsettes en prosess hvor målet var å få en redusert arbeidsgiveravgift sone på sikt.

Dermed vil det i prinsippet ikke skje noen innspill før revisjon av soneinndelingen ultimo 2013, og det mener Risør Venstre er en alt for passiv holdning.

Selv den minste reduksjon i arbeidsgiveravgiften fra sone 1 til 1a eller 2 ville bety utrolig mye i kroner og øre for Risør kommune og næringsdrivende i kommunen. Jeg synes derfor det er beklagelig at man ikke en gang vil søke om en nedsettelse av arbeidsgiveravgiften nå sier Jan Einar Henriksen, leder i Risør Venstre i en kommentar.

At Rødt gikk imot forslaget om å søke reduksjon av arbeidsgiveravgiften nå var ikke uventet, men interessant nok, spesielt sett i forhold til at partiet gikk høyt på banen i media etterat Risør Venstre fremmet sine synspunkter om arbeidsgiveravgiften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**