Risør kommune med god og sunn økonomi 1. tertial 2010

Rådmannens konklusjon etter de fire første måneders drift (1. tertial) i 2010 er atRisør kommune har en sunn og god økonomi. Dfiften av alle enhetene går etter budsjett og rådmannen ser ingen grunn ti å fremme forslag om budsjettendringer nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Enhetslederne holder rammene

Enhetslederne holder rammene
Foto: Jan Einar Henriksen

Det likte et samlet formannskap å høre da øknomisjef Else Skjellum presenterte tallene på formannskapets siste møte.

Noen utfordringer er der, bl.a. manglende fordeling av tilskudd til lekselesing i barneskolene. Midlene som fremkom av statsbudsjettet for 2010 ble i Risørbudsjettet for 2010 lagt inn i “potten” som ble fordelt på alle enhetene, og ikke tatt ut og spesifikt gitt til barneskolene.

Jan Einar Henriksen ba i formannskapet om gjennomgang av reglene for redusert lesetid for lærere og mente det burde tas en diskusjon om hvordan kommunen kunne gjøre seg nytte av denne tiden.

Risør Bystyre har tidligere vedtatt at ensktraordinære inntekter/reduksjoner i kostnader som ikke er lagt til grunn i budsjettet ikke skal benyttes til økt aktivitet av den kommunale drift, men skal tilfalle formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**