Web-baserte møter

I det private næringsliv er det blitt vanlig å benytte seg av webkonferanser for å spare tid og spare miljøet. Dag Vige i Kristiansand Venstre mener dette bør utnyttes for å bedre kommunikasjonen mellom regionens politikere. Han tar saken opp på neste styremøte i KS-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Nettovervåkning

Foto: Microsoft

Her er henvendelsen Dag har sendt:
I det private næringsliv, spesielt i litt større og komplekse organisasjoner, er det blitt mer og mer vanlig å nyttiggjøre seg av webkonferanser for å bedre kommunikasjon og redusere reisevirksomhet. Ikke minst etter at bredbåndskapasitet og webteknologi er blitt til dels vesentlig billigere i anskaffelse og enklere i bruk.
Jeg foreslår at temaet settes opp som sak på neste styremøte.
På Agder er det ofte behov for møter mellom ulike aktører i de to fylkeskommunene. I Knutepunkt Sørlandet og i andre interkommunale sammenslutninger er der en rekke samarbeidsprosjekter som fordrer felles planlegging og fellessamlinger.
En ordning med webbaserte møter vil kunne knytte våre stortingskandidater nærmere administrativt og politisk miljø på Agder. Det vil være vesentlig lettere å ha drøftinger – hvis en kan slippe å reise for å treffes.
Selvfølgelig vil det fortsatt være behov for møter der en treffes fysisk. Men på bakgrunn av den teknologiske utvikling, er det nå kanskje riktig med en nærmere vurdering av hvordan web-baserte løsninger kan effektivisere samarbeid og redusere reisevirksomhet – også i offentlig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**