Miljøverndagen og Naturmangfoldåret

FN har valgt 2010 som Det internasjonale naturmangfoldåret.
FN-rapporten Global Biodiversity Outlook, som ble lagt fram 10. mai, advarer mot det økologiske vippepunktet. Det samlede presset kan gjøre at hele økosystemet blir slått ut eller totalt endret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I innlegg i Sandefjords blad peker Marianne Reistveit på at Venstre vil at Norge skal få en mer ambisiøs lov om biomangfold som blant annet forbyr utrydding av arter og spesielle naturtyper samt vern av havområder utenfor 12 nautiske mil fra land.

Venstres mål er et samfunn uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå og for framtidige generasjoner. Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland; vi vil utvikle miljøteknologi og finne løsninger som også andre kan benytte.

Les innlegget i Sandefjords blad

Jorda
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**