Willy Thorsen hardt ut mot hemmelighold ved salg av kommunal tomt

I lørdagens AAB går Willy Thorsen, Venstrepolitiker og leder i Risør Handelstand kraftig ut mot ordførerens hemmelighold i forbindelse med salg av rutebiltomta. Ordføreren har også ønsket å være en slags “vaktbikkje” i systemet, men nå tyder mye på at denne vaktbikkja har avgått med døden uttaler Thorsen bl.a. ifølge artikkelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Willy Thorsen (V) er svært kritisk til hemmelighold omkring salg av Rutebiltomta

Willy Thorsen (V) er svært kritisk til hemmelighold omkring salg av Rutebiltomta
Foto: Jan Einar Henriksen

Willy Thorsen (V) hevder at tomten ble solgt på billigsalg og er svært overrasket over at saken ble behandlet i et lukket møte. Thorsen mente også at saken kunne få store konsekvenser bl.a. ved konkurransevridning og i spørsmålet om parkeringshus for sentrum. Hele artikkelen kan leses i lørdagens utgave av AAB.

I formannskapets møte var det flere som undret seg over at man først la opp til en åpen informasjon fra Rose Eiendom AS om deres planer for rutebiltomten samtidig om det senere i møtet lå en gul sak omkring samme tomteområde.

Venstres leder, Jan Einar Henriksen fremmet forslag om at den gule om den gule saken (dvs. saksfremlegg hemmeligholdes for publikum og presse, som heller ikke får være tilstede under drøftingene om saken i det lukkede møtet) skulle omgjøres til hvit sak da formannskapets saksliste ble tatt opp til godkjenning. Formannskapets politikere ville da, uten å bryte taushetsplikten, kunne diskutere saken internt i partigruppene og i åpenhet slik at publikum og presse kunne få tilgang til aktuell informasjon om saken. Henriksen pekte på at bedriftsintern informasjon som selskapet ønsket unntatt offentligheten da kunne tas ut av saksforarbeidet og at saken om nødvendig kunne fremmes igjen på et senere tidspunkt dersom det var hensiktsmessig.

Ved avstemming ble det imidlertid bare Venstre, Høyre og Frp. som stemte for at saken skulle gå for åpne dører. Salgskontrakten ble deretter vedtatt med 6 mot en stemme fra Venstres jan Einar Henriksen.

For meg er det helt naturlig at politiske saker behandles i det åpne politiske fora sier Jan Einar Henriksen, som i sin tid fremmet forslag om at alle møter i formannskap og hovedutvalg skulle være åpne. Det er oså et paradoks at politikere som går høyt på banen når det snakkes om åpenhet, ofte gjør det stikk motsatte når det kommer tilpraktisk handling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**